Optimering af klinik

hvad er klinikoptimering?

Optimering af klinik og praksis, er en proces, hvor klinikken optimerer ydelser og arbejdsgange der forbedrer patientoplevelsen og effektiviteten af de udførte behandlinger.

En optimering af klinikken kan give dig en række fordele, herunder:

 1. Forbedret kvalitet af de udførte ydelser: En klinikoptimering kan hjælpe med at identificere ineffektive processer eller procedurer, der kan påvirke kvaliteten af ydelsen, og derefter implementere ændringer for at forbedre kvaliteten af ydelsen.
 2. Øget effektivitet: Ved at identificere ineffektive processer og procedurer og implementere ændringer for at forbedre dem kan en klinikoptimering øge klinikkens effektivitet og reducere spildtid.
 3. Større patienttilfredshed: En klinikoptimering øger næsten altid patienttilfredsheden, eksempelvis gennem reduceredew ventetider, øget tilgængelighed af behandlinger og en forbedret kvalitet af ​​ydelsen.
 4. Reduktion af omkostninger: Ved at optimere ressourceanvendelsen og forbedre effektiviteten kan en optimering af klinikken reducere omkostningerne og øge klinikkens profitabilitet.
 5. Forbedret arbejdsmiljø: En optimering af klinikken kan hjælpe med at forbedre arbejdsprocesserne og reducere arbejdsbyrden for personalet, hvilket kan føre til øget trivsel og reducere risikoen for arbejdsrelateret stress og udbrændthed.
 6. Bedre ledelsespraksis: En klinikoptimering identificere områder, hvor der er behov for forbedring i ledelsespraksis og hjælper med at implementere ændringer for at forbedre ledelsen.

Med andre ord, vil en klinikoptimering hjælpe med at forbedre klinikken som helhed og øge dens præstationer og resultater.

Gennemførelse af en effektiv optimering af klinik

Optimering af den daglige klinikdrift (patienttid, aftalebøger, indkøb af forbrugsvarer etc.), er aktiviteter der rummer et større potentiale end mange klinikker er opmærksomme på.

Vi er hos Porthos Group veluddannede og erfarne indenfor forretningsudvikling og optimering af klinikker. Gennem en årrække har vi hjulpet en lang række klinikker og privathospitaler, med at skabe en sund forretningsudvikling, optimere den operationelle drift samt købe eller sælge klinikker. Det gør at vi i dag kan tilbyde klinikkerne et gennemprøvet koncept, der sikrer udvikling, bedre udnyttelse af kapaciteten (klinikoptimering) samt en attraktiv bundlinje. Vores koncept bygger på fem grundlæggende aktiviteter:

 1. Identificer områder, der har potentiale for forbedring: Det første skridt er at identificere de områder i klinikken, hvor der er mulighed for at forbedre effektiviteten og kvaliteten af plejen. Dette kan ske gennem en enkel dataanalyse, observation og feedback fra patienter og personale.
 2. Definer mål og succeskriterier: Når områderne er identificeret, skal der fastsættes klare mål og succeskriterier, som kan måle effektiviteten af ​​forbedringsinitiativerne.
 3. Udvælg passende metoder og løsninger: Når målene er fastsat, skal der vælges passende metoder og løsninger, der kan implementeres for at opnå målene. Dette kan omfatte teknologiske løsninger, procesoptimering eller træning af personale.
 4. Implementer og evaluer løsninger: Efter at have valgt løsninger, skal de implementeres i klinikken. Det er vigtigt at evaluere og overvåge effekten af ​​disse løsninger regelmæssigt for at sikre, at de opfylder målene og at justere dem efter behov.
 5. Opbyg en kultur for fortsat forbedring: For at sikre, at klinikken fortsat forbedrer sig, er det vigtigt at opbygge en kultur for fortsat forbedring. Dette kan omfatte at etablere en struktur for regelmæssig feedback og evaluering af processer, samt at træne personale i kontinuerlig forbedring af klinikken.

Gennemførelsen af en klinikoptimering kræver næsten altid en tværfaglig tilgang med involvering af alle personalegrupper i klinikken.

Sådan kommer du i gang med en optimering af klinikken

Overordnet set kan du selv vælge, hvor meget du vil involvere dig i processen omkring udvikling af din klinik (klinikoptimering). Nogle af vore kunder synes det er spændende at være med hele vejen, mens andre foretrækker at have deres fokus på patienter og så lade os stå for det praktiske. Her vil vi så aktivt være til stede på i klinikken, deltage i interne og eksterne møder samt gennemføre træning og afholde workshops.

I alle tilfælde skal vi nok sørge for, at de aftalte tiltag omkring klinikoptimering og forretningsudvikling bliver solidt forankret i din klinik på alle niveauer. De typiske resultater af en struktureret klinikudvikling er:

  • En enkel og operationel Forretningsplan med mål og aktiviteter
  • En gennemgribende og dokumenteret trimning af klinikkens processer og aktiviteter
  • En markant øget patienttilfredshed
  • Færre fejl og en øget sikkerhed for både personale og patienter
  • Optimal udnyttelse af kapacitet, udstyr, personale og investeringer
  • Et øget behandler- og personaleengagement
  • Bedre indkøbsaftaler og derved reducerede omkostninger
  • Optimale aftaler med banker og andre interessenter

 

I forbindelse med en forretningsudvikling eller klinikoptimering, kan det være en oplagt mulighed for den daglige ledelse og klinikejer, selv at blive opgraderet. Vi tilbyder at hjælpe klinikejer/daglig leder med at blive en bedre leder gennem sparring, udviklingssamtaler, kliniktilpassede kurser og personlig træning.

Dette understøtter vi med individuelle profiltests på alle eller udvalgte medarbejdere, for derigennem at give en indsigt i, hvad der skal til for at udløse medarbejdernes virkelige potentiale.

Gennemførelse af en effektiv klinikoptimering

Overordnet set kan du selv vælge, hvor meget du vil involvere dig i processen omkring udvikling af din klinik (klinikoptimering). Nogle af vore kunder synes det er spændende at være med hele vejen, mens andre foretrækker at have deres fokus på patienter og så lade os stå for det praktiske. Her vil vi så aktivt være til stede på i klinikken, deltage i interne og eksterne møder samt gennemføre træning og afholde workshops.

I alle tilfælde skal vi nok sørge for, at de aftalte tiltag omkring optimering af klinik og forretningsudvikling bliver solidt forankret i din klinik på alle niveauer. De typiske resultater af en struktureret klinikudvikling er:

  • En enkel og operationel Forretningsplan med mål og aktiviteter
  • En gennemgribende og dokumenteret trimning af klinikkens processer og aktiviteter
  • En markant øget patienttilfredshed
  • Færre fejl og en øget sikkerhed for både personale og patienter
  • Optimal udnyttelse af kapacitet, udstyr, personale og investeringer
  • Et øget behandler og personaleengagement
  • Bedre indkøbsaftaler og derved reducerede omkostninger
  • Optimale aftaler med banker og andre interessenter

 

I forbindelse med en forretningsudvikling eller klinikoptimering, kan det være en oplagt mulighed for den daglige ledelse og klinikejer, selv at blive opgraderet. Vi tilbyder at hjælpe klinikejer/daglig leder med at blive en bedre leder gennem sparring, udviklingssamtaler, kliniktilpassede kurser og personlig træning.

Dette understøtter vi med individuelle profiltests på alle eller udvalgte medarbejdere, for derigennem at give en indsigt i, hvad der skal til for at udløse medarbejdernes virkelige potentiale.

Forretningsudvikling sikre din kliniks fremtid

Forretningsudvikling i en klinik indebærer en proces med at identificere og implementere strategier og initiativer, der kan hjælpe med at forbedre klinikkens præstationer og resultater.

Dette kan omfatte forskellige områder herunder

 • forbedring af patientoplevelsen
 • optimering af ressourceanvendelsen (medarbejdere og udstyr)
 • øget produktivitet og effektivitet
 • udvikling af nye tilbud/ydelser og forretningsmodeller
 • øget indtjening og profitabilitet.

For at opnå en vellykket forretningsudvikling i en klinik er det vigtigt at forstå de specifikke behov og udfordringer, der er unikke for klinikken og dens patientgruppe. Dette kan omfatte at udføre en klinikanalyse for at identificere områder, der kræver forbedring, som f.eks. ineffektive processer, manglende tilgængelighed af pleje, lav patienttilfredshed eller høje omkostninger.

Når udfordringerne er identificeret, gennemføres der en klinikoptimering for at tackle dem og forbedre klinikken.

Klinikoptimering kan omfatte optimering af arbejdsprocesser og procedurer, introduktion af nye teknologier eller ydelser/tilbud, udvikling af nye forretningsmodeller eller partnerskaber, øget fokus på markedsføring og branding, og meget mere.

En vellykket forretningsudvikling i en klinik kræver også en stærk ledelse, der kan styre og implementere de nødvendige ændringer og sikre, at de er i overensstemmelse med klinikkens vision og mål. Dette kan også kræve træning og udvikling af personalet for at sikre, at de er i stand til at håndtere de nødvendige ændringer og understøtte klinikkens mål.

I sidste ende kan en vellykket forretningsudvikling i en klinik føre til en forbedret patientoplevelse, øget effektivitet og produktivitet, øget indtjening og profitabilitet og et stærkere omdømme og position i markedet.

optimering af klinikken

Konsulenthuset Porthos Group tilbyder rådgivning og sparring til din virksomhed