Markedsføring af klinik og praksis

HAR klinikken EN KØREPLAN FOR MARKEDSFØRING?

En marketingstrategi er planen for udvikling og styring af din markedsføring af klinikken. Vi kan hjælpe med at udarbejde jeres marketingstrategi med afsæt i analyse af den nuværende forretning, klinikkens unikke fordele, patientporteføljen og markedet. Strategien vil indeholde konkrete målsætninger og planer for, hvordan jeres markedsføringen skal sikre salg og vækst.

Hvilke krav stilles der til markedsføring af klinikken

En kontinuerlig tilgang af patienter er en forudsætning for enhver sund klinik, og det kan være en udfordring i de områder, hvor der er mange klinikker, som kæmper om de samme patienter.

Her er det vigtigt at forstå og kunne kommunikere, hvad det lige er der gør din klinik og dens ydelser unikke i markedet. Det og opgaven med at få klarhed over, hvem der er klinikkens kernepatienter, kan vi hjælpe dig med at få identificeret, så klinikken kan få udarbejdet en enkel markedsføringsplan der specifikt beskriver;

    • hvordan patienten kan ”tænkes” ind i alle klinikkens aktiviteter og dermed skaber den mest effektive tiltrækning og fastholdelse af patienten
    • en målrettet markedsføring af klinik med klare mål for succes

 

Vores erfaring har vist, at en målrettet markedsføring af klinikken, øger tilstrømningen af patienter, samtidig med at udgifter til kampagner og vedligehold af hjemmesider falder markant.

Hvordan designes en hjemmeside der giver patienter

Det primære formål med en hjemmeside er at konvertere besøgende til nye og trofaste patienter. Hjemmesiden er afgørende for om en potentiel patient vælger at booke en tid i din klinik. Så hvad skal der til for at lykkes med det?

  • Klinikken har formuleret et enkelt og klart værditilbud der beskriver den værdi eller oplevelse som patienten får på klinikken. Dette er vigtigere end det gængse fokus på de behandlinger og services, som klinikken kan tilbyde.
  • Klinikkens hjemmeside skal være overskuelig og let tilgængelig. Det skal være muligt for den besøgende at forstå klinikkens værditilbud samt finde de ønskede behandlinger og klinikinformationer hurtigt og nemt. Hvis disse krav er på plads, er jeres hjemmeside brugervenlig og dermed i stand til at konvertere besøg til bookning af tid eller en henvendelse.

DET ER VIGTIGT, AT I HAR EN WEBSITE STRATEGI

Stort set alle virksomheder har en webside. Men langtfra alle virksomheder har en strategi for, hvordan de får besøgende til websiden og hvordan de fastholder besøgende på websiden og konvertere deres besøg til en henvendelse, tilmelding, opkald eller lignende. Vi kan hjælpe med at udvikle eller optimere din virksomhedens website med at fokusere på følgende:

  • Hvordan skal siden understøtte virksomhedens forretningsmål?
  • Hvem er målgruppen man forsøger at tiltrække?
  • Hvordan skal sidens indhold adskille sig fra konkurrenterne
  • Hvilke kanaler finder de besøgende jer gennem?

Vi sørger for at udviklingen af jeres webside understøtter den valgte markedsføring af klinikken. Det skal klart vises, hvilket udbytte den potentielle kunde får ved at købe jeres produkt eller service. Den besøgende skal hurtigt forstå, hvad hjemmesiden handler om, og hvem der står bag den.

Don’t make them thinkDet skal være nemt og intuitivt at navigere på siden. Det skal være tydeligt, hvad man gerne vil have de besøgende til at gøre på hjemmesiden. Vi sikrer, at alle elementerne er på plads, så I lykkes med at få en hjemmeside, som virkelig er med til at skabe forretning!

FÅ EN SUCCESFULD GO TO MARKET PLAN

Jeres go-to-market plan er en taktisk handlingsplan, der skitserer de nødvendige skridt for, at I får succes på et nyt marked eller med en ny kunde. Det kan gælde stort set alt, lige fra lancering af nye produkter og services, til genstart af din virksomhed eller brand eller endda flytning af et nuværende produkt til et nyt marked.

En måde at se det på er som en specifik del af din markedsføringsplan, hvor der kun er fokuseret på et produkt. Vi kan hjælpe med at lave en go-to-market plan, der præciserer, hvorfor du lancerer dit produkt, hvem det er til, og hvordan du skal tackle det altid udfordrende job at få målgruppen til at engagere sig og købe det.

markedsføring af klinikkerne

Konsulenthuset Porthos Group tilbyder rådgivning og sparring til din virksomhed