Økonomisk rådgivning – sådan får du overblikket over klinikkens økonomi

Har din klinik behov for et enkelt og klart overblik over økonomien, og ikke mindst personlig økonomisk rådgivning omkring den fremtidige udvikling og investeringer? Vi ved, at du som klinikejer eller driftsansvarlig har en travl hverdag og at din tid er en knap ressource. Det er årsagen til, at vi har specialiseret os indenfor netop sundhedssektoren.

Danske klinikker anvender typisk de samme IT-produkter til økonomi- og regnskabsstyring. Derfor har vi ud over de økonomisystemer der er indbygget i de gængse journalsystemer (A-Data, DentalSuite og Aldente etc.) specialiseret os i de mest populære økonomiprogrammer såsom E-Conomic, EG WinPLC, Dinero, BillyDataløn etc.

Takket være indsigt og erfaring i disse systemer, kan vi hurtigt få et overblik over den struktur, der allerede eksisterer i klinikkens økonomi. Det betyder, at klinikken forbliver i de vante rammer, når der skal udføres afregninger, bankafstemninger, debitor- og kreditorstyring, lønregnskaber etc.

Vores indgående kendskab til de mest anvendte økonomistyringsprogrammer og deres funktioner, betyder også, at klinikken ikke vil opleve lange indkørselsperioder og fejl på grund af mangelende indsigt i de enkelte systemer. Klinikken vil med andre ord opleve, at den får et effektivt samarbejde, hvor de økonomiske discipliner behandles korrekt.

Det giver klinikken mulighed for hurtigt at få et tilstrækkeligt overblik til at træffe vigtige beslutninger forankret i valide regnskaber og budgetter udarbejdet af system- og fagstærke konsulenter.

Med et indgående kendskab til de økonomisystemer der anvendes, kan vi hurtigt skabe det nødvendige overblik til at træffe de rigtige beslutninger.

Sparring på flere niveauer

Grundlæggende ser vi os som din sparringspartner og rådgiver. Vi står naturligvis til rådighed, når du har spørgsmål eller behov for økonomisk rådgivning f.eks. om fremtiden, investeringer eller blot vil se saldobalancer, likviditetsoversigter og have sparring omkring skat og bankmøder.

Har du behov for analyser eller ideer til nye måder at finde besparelser på, så kan vi hjælpe. Vores erfaring viser, at mange virksomheder råder over store udviklingspotentialer, når først de økonomiske aspekter er blevet gennemskuelige og analyseret.

Hvornår har du f.eks. sidst fået en månedsrapport, der giver et klart billede af klinikkens performance? Hvornår undersøgte klinikken sidste gang muligheden for en bedre bankaftale? Og hvornår har klinikken senest analyseret tilgængelige online årsregnskaber fra de nærmeste konkurrenter med henblik på at blive inspireret?

Med en overskuelig og transparent indsigt i klinikkens økonomiske situation, kan vi analysere dine muligheder og finde besparelser, samt identificere det vækstgrundlag, der gemmer sig i klinikkens tal. Det giver ikke bare her-og-nu besparelser eller indtjening, men baner næsten altid vejen for et langt bedre regnskab fremover.

Har du behov for analyser og nye måder at finde besparelser på, hjælper vi også der. Mange virksomheder råder over store udviklingspotentialer, der viser sig når de økonomiske aspekter granskes og analyseres.

Hvornår har du f.eks. sidst fået kontrolleret de finansielle strukturer i din virksomhed? Hvornår har du seneste undersøgt muligheden for en bedre bankaftale? Hvornår har du senest kontrolleret, din likviditet er forberedt på udsving i drift og udbetalinger?  Og hvornår har du senest taget de offentligt tilgængelige årsregnskaber fra dine nærmeste konkurrenter og analyseret, om du kan håndtere din økonomi smartere og dermed opnå større afkast?

Med indsigt i din forretnings økonomiske situation, kan vi analysere dine muligheder, de besparelser og det vækstgrundlag, der gemmer sig i forretningens tal. Det giver ikke bare her-og-nu besparelser, men baner vejen for et langt bedre regnskab.

Hvordan gør vi

Som det første laver vi en kritisk gennemgang af de finansielle processer og rapporteringer i klinikken, for at sikre at pengestrømme og investeringer er optimale, og minimalt eksponeret for risici. Herefter gennemgår vi klinikkens pris og ydelsesstruktur for at sikre, at den matcher markedsniveauet og skaber en sund indtjening og lønsomhed.

Er der behov for møder med banker, revisorer eller andre eksterne interessenter, kan vi tilbyde at deltage i møderne eller tage dem for dig.

I visse tilfælde kan det være en god idé at få gennemgået klinikkens selskabsstruktur. Det gælder f.eks. hvis man for eksempel overvejer et salg, man nærmer sig pensionsalderen eller en partner vil købe sig ind. En sådan proces kræver ekspertise. Her er kan vi tilbyde klinikken nogle af landets mest kompetente skatteeksperter, der kan hjælpe med at optimere både de personlige og selskabsmæssige skatteforhold, så du bliver godt rustet til fremtiden.

En økonomisk rådgivning og gennemgang af klinik eller praksis, er forudsætningen for en sund udvikling og lønsomhed.

Etablering af nem økonomirapportering hos lægepraksis

Hos en kunde har Porthos etableret et nyt setup for deres økonomistyring og rapportering. Kunden har fået udarbejdet en rapporteringsplatform, med nøjagtig de KPI’er og styringsværktøjer, som passer til praksis, og denne kan nu agere prompte og præcist ud fra den økonomiske situation.

Har din klinik eller praksis også behov for at få tunet de rigtig beslutningsværktøjer – så kontakt os for en uforpligtende dialog.