Økonomisk rådgivning der giver overblik til klinikken

Økonomisk rådgivning - sådan får du overblikket over klinikkens økonomi

Har din klinik behov for et enkelt og klart overblik over økonomien, og ikke mindst personlig økonomisk rådgivning omkring den fremtidige udvikling og investeringer? Vi ved, at du som klinikejer eller driftsansvarlig har en travl hverdag og at din tid er en knap ressource. Det er årsagen til, at vi har specialiseret os indenfor netop sundhedssektoren.

Med økonomisk rådgivning hjælper vi dig og din klinik med at evaluere den nuværende økonomiske situation, identificere områder for forbedring, reducere risici og sikre langsigtet økonomisk stabilitet. Dette kan omfatte budgettering, finansiering, opsparing og investering, skatteplanlægning og risikostyring.

Vores indgående kendskab til de mest anvendte økonomistyringsprogrammer og deres funktioner, betyder også, at klinikken ikke vil opleve lange indkørselsperioder og fejl på grund af mangelende indsigt i de enkelte systemer. Klinikken vil med andre ord opleve, at den får et effektivt samarbejde, hvor de økonomiske discipliner behandles korrekt.

Det giver klinikken mulighed for hurtigt at få et tilstrækkeligt overblik til at træffe vigtige beslutninger forankret i valide regnskaber og budgetter udarbejdet af system- og fagstærke konsulenter.

Økonomisk Sparring på flere niveauer

Grundlæggende ser vi os som din sparringspartner og rådgiver. Vi står naturligvis til rådighed, når du har spørgsmål eller behov for økonomisk rådgivning f.eks. om fremtiden, investeringer eller blot vil se saldobalancer, likviditetsoversigter og have sparring omkring skat og bankmøder.

Har du behov for analyser eller ideer til nye måder at finde besparelser på, så kan vi hjælpe. Vores erfaring viser, at mange klinikker råder over store udviklingspotentialer, når først de økonomiske aspekter er blevet gennemskuelige og analyseret.

Hvornår har du f.eks. sidst fået en månedsrapport, der giver et klart billede af klinikkens performance? Hvornår undersøgte klinikken sidste gang muligheden for en bedre bankaftale? Og hvornår har klinikken senest analyseret tilgængelige online årsregnskaber fra de nærmeste konkurrenter med henblik på at blive inspireret?

Med en overskuelig og transparent indsigt i klinikkens økonomiske situation, kan vi analysere dine muligheder og finde besparelser, samt identificere det vækstgrundlag, der gemmer sig i klinikkens tal. Det giver ikke bare her-og-nu besparelser eller indtjening, men baner næsten altid vejen for et langt bedre regnskab fremover.

Har du behov for analyser og nye måder at finde besparelser på, hjælper vi også der. Mange klinikker råder over store udviklingspotentialer, der viser sig når de økonomiske aspekter granskes og analyseres.

Hvornår har du f.eks. sidst fået kontrolleret de finansielle strukturer i din klinik? Hvornår har du seneste undersøgt muligheden for en bedre bankaftale? Hvornår har du senest kontrolleret, din likviditet er forberedt på udsving i drift og udbetalinger?  Og hvornår har du senest taget de offentligt tilgængelige årsregnskaber fra dine nærmeste konkurrenter og analyseret, om du kan håndtere din økonomi smartere og dermed opnå større afkast?

Med indsigt i din kliniks økonomiske situation, kan vi analysere dine muligheder, de besparelser og det vækstgrundlag, der gemmer sig i klinikkens tal. Det giver ikke bare her-og-nu besparelser, men baner vejen for et langt bedre regnskab.

hvordan får vi styr på økonomien

Som det første laver vi en kritisk gennemgang af de finansielle processer og rapporteringer i klinikken, for at sikre at pengestrømme og investeringer er optimale, og minimalt eksponeret for risici. Herefter gennemgår vi klinikkens pris- og ydelsesstruktur for at sikre, at den matcher markedsniveauet og skaber en sund indtjening og lønsomhed.

Er der behov for møder med banker, revisorer eller andre eksterne interessenter, kan vi tilbyde at deltage i møderne eller tage dem for dig.

I visse tilfælde kan det være en god idé at få gennemgået klinikkens selskabsstruktur. Det gælder f.eks. hvis man for eksempel overvejer et salg, man nærmer sig pensionsalderen eller en partner vil købe sig ind. En sådan proces kræver ekspertise. Her er kan vi tilbyde klinikken nogle af landets mest kompetente skatteeksperter, der kan hjælpe med at optimere både de personlige og selskabsmæssige skatteforhold, så du bliver godt rustet til fremtiden.

En økonomisk rådgivning og gennemgang af klinik eller praksis, er forudsætningen for en sund udvikling og lønsomhed.

 

Konsulenthuset Porthos Group tilbyder rådgivning og sparring til din virksomhed