Salg af klinik – hvad er vigtigt 

Ved et salg af klinik, er der ofte meget fokus på kontraktgrundlag og ikke mindst værdisætning af kliniken. Men her er det også vigtigt, at overveje om den økonomiske og skattemæssige struktur i klinikken er optimeret til et salg.
 
De færreste har tilstrækkelige erfaringer med slag af klinik, og for de flestes vedkommende, er det første gang de står over for at skulle sælge en klinik. Derfor er det vigtigt, at man allerede tidligt i processen involverer eksterne parter, som er erfarne og kyndige på området. På den måde kan man få mange års erfaring med ind i hele processen omkring et salg af klinik.

 

Hvordan klargøres en klinik til salg

En klargøring af klinik til salg, har til formål at gøre klinikken indbydende for en potentiel køber, og samtidig øge værdien af klinikken. I princippet bør en klinik altid være klar til salg, hvis den vel og mærke er drevet optimalt.
 
Gennem de klinikshandler vi har været involveret i, viser vores erfaring at følgende elementer kan være med til at gøre din klinik mere attraktiv;

 

Hvad hvis jeg mangler en køber eller sælger

Har du ikke selv en køber eller sælger, kan vi kan formidle kontakten gennem vores eget netværk. Her har vi kontakt til både investorer, med lyst og evne til at investere i eller købe klinikker samt ejere, der ønsker at sælge deres klinikker.

 

Generationsskifte – hvorfor rekruttering af en efterfølger kan være relevant

Et scenarie vi ofte oplever, er ejere der har skabt en god klinik, men som har svært ved at finde den rigtige køber der kan overtage den, med respekt for det som er blevet skabt.
 
Vi kan hjælpe med at finde en interesseret køber, som så i en aftalt periode, arbejder sammen med den eksisterende ejer inden et køb gennemføres. Her får ejer så mulighed for at præge og oplære køberen inden overtagelsen. Det giver større sikkerhed for, at klinikkens ånd og værdier bibeholdes, efter at sælger har sluppet den.
 

Køb af klinik – hvad er vigtigt 

Et Køb af en klinik, er en kompleks proces, som kræver at man har gjort sig en række grundlæggende overvejelser.
 
Vi har nedenfor listet nogle af de væsentlige områder, der skal overvejes i forhold til gennemførelse af et klinik.

 

Hvordan finansieres køb af klinik

Helt indledningsvist er det vigtigt at få afdækket hvilke finansieringsmuligheder der er for et køb af en klinik.
 
Hvis køber skal ud og låne til hele eller en del af købet, så er det vigtigt at have nogle gode forretningsplaner og markedsanalyser, at præsentere for de potentielle långivere, som køber har valgt.
 
Hvis et køb baseres på selvfinansiering, er der færre krav køber skal forholde sig til. Her kan der i højere grad fokuseres på de områder, køber mener er relevante i analysen af den potentielle klinik.

 

Hvilken risiko er der ved køb af klinik

Det er vigtigt at køber på forhånd gør sig klart, hvad man er villig til at investere og hvilken risiko man ønsker at tage. Ligeledes er det vigtigt at køber får defineret den klinikstruktur og den finansiering, der skal anvendes, så de skattemæssige aspekter af købet er optimale.

 

Hvad er en Due diligence

Formålet med en due diligence er at få lavet en fuldstændig analyse af klinikken.  Dvs. dens forpligtelser, kontrakter, regnskaber mv. Med andre ord er en due diligence en slags “tilstandsrapport” på klinikken. Omfanget af en due diligence afhænger helt og holdent af klinikken og dens kompleksitet samt risiko profil.

 

Hvordan gennemføres en prisforhandling 

En prisforhandling bør tage udgangspunkt i klinikkens værdi og de forhold der er fundet frem til under den gennemførte due diligence. Selve overdragelsesaftalen ved køb af klinikken vil som minimum typisk indeholde;
Under selve overgangen/overtagelsen af klinikken, skal man bl.a. huske at overholde reglerne for en virksomhedsoverdragelse. Der er nemlig specifikke regler for hvordan de ansatte er beskyttet og hvilke muligheder der er for at ændre forholdene omkring overenskomster mv.