Køb og salg af klinik eller praksis

Salg af klinik - hvad er vigtigt

Når man overvejer et salg af en klinik, er der flere vigtige faktorer, der bør overvejes. Her er nogle af de vigtigste:

 1. Vurdering af klinikkens værdi: Det er vigtigt at få en professionel vurdering af klinikkens værdi fra en erfaren virksomhedsmægler eller økonomisk rådgiver. Dette kan hjælpe med at fastsætte en realistisk pris og øge sandsynligheden for et succesfuldt salg af klinik.

 2. Forberedelse af dokumentation: Det er vigtigt at have en omfattende dokumentation, herunder klinikkens regnskaber, skatteoplysninger, og andre relevante dokumenter, klar til potentiel købere.

 3. Annoncering og markedsføring: En omfattende og professionel annonceringskampagne er afgørende for at nå ud til potentielle købere og maksimere klinikkens eksponering.

 4. Køberens kvalifikation: Det er vigtigt at screene potentielle købere for at sikre, at de er kvalificerede og har tilstrækkelige midler og erfaring til at drive og udvikle klinikken.

 5. Fortrolighed: Det er vigtigt at beskytte klinikkens fortrolige oplysninger og kun dele disse oplysninger med seriøse og kvalificerede købere.

 6. Professionel rådgivning: Det er ofte en god idé at arbejde med en erfaren virksomhedsmægler eller advokat med ekspertise inden for salg af klinikker for at sikre en problemfri og succesfuld transaktion.

Det er også vigtigt at tage hensyn til de personlige og følelsesmæssige aspekter af at sælge en klinik, da det kan være en stor beslutning og en følelsesladet proces. Det er vigtigt at have styr på alle de praktiske og økonomiske detaljer, men også at have en god forståelse af ens personlige mål og ønsker for at opnå den bedste løsning.

Hvordan klargøres klinikken til et salg

En klargøring af klinik til salg, har til formål at gøre klinikken indbydende for en potentiel køber, og samtidig øge værdien af klinikken. I princippet bør en klinik altid være klar til salg, hvis den vel og mærke er drevet optimalt.
 
Gennem de klinikshandler vi har været involveret i, viser vores erfaring at følgende elementer kan være med til at gøre din klinik mere attraktiv;
  • Optimering af aktiviteter. Skær de ting fra som ikke skaber værdi for klinikken.
  • Opdatér dokumentation på relevante nøgletal – herunder omsætning pr. patient, procesmæssige og juridiske forhold. Kontrakter og aftaler med medarbejdere, leverandører og kunder skal opdateres eller udarbejdes/ underskrives. Ligeledes bør klinikken sikre at budgetter, lager og inventar samt andre økonomiske forhold løbende bliver dokumenteret og opdateret.
  • Forankring og overlevering af klinikkens og ejerens viden. Klinikkens viden er ofte det kritiske element i værdisætning af en virksomhed. Det er derfor vigtigt at denne viden forankres. Det kan gøre skriftligt eller overleveres til de medarbejdere der fortsætter på klinikken efter et salg.

 

Køb af klinik - hvad er vigtigt

Når man overvejer at købe en klinik, er der flere vigtige faktorer, der bør overvejes. Her er nogle af de vigtigste:

 1. Klinikkens tilstand og potentiale: Det er vigtigt at evaluere klinikkens nuværende tilstand, herunder dens aktiviteter, patientgrundlag, økonomiske resultater, ejendom og udstyr. Det er også vigtigt at vurdere dens fremtidige potentiale og muligheder for at udvide og forbedre dens aktiviteter.

 2. Finansiering: Det er vigtigt at have en plan for finansiering af købet og at have en klar forståelse af klinikkens nuværende og fremtidige økonomiske situation.

 3. Kvalifikationer: Det er vigtigt at have de nødvendige kvalifikationer og erfaring inden for den pågældende kliniktype, som man ønsker at købe.

 4. Juridisk og reguleringsmæssig overholdelse: Det er vigtigt at vurdere, om klinikken overholder alle de juridiske og reguleringsmæssige krav i forhold til at drive en klinik.

 5. Personale og ledelse: Det er vigtigt at vurdere klinikkens nuværende personale og ledelse for at sikre, at de er kvalificerede og kan drive klinikken effektivt.

 6. Professionel rådgivning: Det er ofte en god idé at arbejde med en erfaren advokat eller økonomisk rådgiver med ekspertise inden for køb af klinikker for at sikre en glat og succesfuld transaktion.

Det er også vigtigt at have en god forståelse af ens personlige mål og ønsker og at have realistiske forventninger til klinikkens potentiale og udfordringer. At købe en klinik, er en stor beslutning og en kompleks proces.

Hvordan køber jeg en klinik

Helt indledningsvist er det vigtigt at få afdækket hvilke finansieringsmuligheder der er for et køb af en klinik. Hvis køber skal ud og låne til hele eller en del af købet, så er det vigtigt at have nogle gode forretningsplaner og markedsanalyser, at præsentere for de potentielle långivere, som køber har valgt.
 
Hvis et køb baseres på selvfinansiering, er der færre krav køber skal forholde sig til. Her kan der i højere grad fokuseres på de områder, køber mener er relevante i analysen af den potentielle klinik.
 
Hvilken risiko er der ved køb af klinik
Det er vigtigt at køber på forhånd gør sig klart, hvad man er villig til at investere og hvilken risiko man ønsker at tage. Ligeledes er det vigtigt at køber får defineret den klinikstruktur og den finansiering, der skal anvendes, så de skattemæssige aspekter af købet er optimale.
 
Hvad er en Due diligence
Formålet med en due diligence er at få lavet en fuldstændig analyse af klinikken.  Dvs. dens forpligtelser, kontrakter, regnskaber mv. Med andre ord er en due diligence en slags “tilstandsrapport” på klinikken. Omfanget af en due diligence afhænger helt og holdent af klinikken og dens kompleksitet samt risiko profil.
 
Hvordan gennemføres en prisforhandling 
En prisforhandling bør tage udgangspunkt i klinikkens værdi og de forhold der er fundet frem til under den gennemførte due diligence. Selve overdragelsesaftalen ved køb af klinikken vil som minimum typisk indeholde;
  • Specifikation af de aktiver der medgår i handlen
  • Størrelse og type af gæld der overtages
  • Købesummens størrelse og betalingsfrister
  • Sikring af betaling til sælger
  • Sælgers frigørelse fra forpligtelser
  • Aftaler, ansættelsesvilkår og overenskomster for klinikkens ansatte
  • Information til relevante samarbejdspartner og leverandører mv.
 
Under selve overgangen/overtagelsen af klinikken, skal man bl.a. huske at overholde reglerne for en virksomhedsoverdragelse. Der er nemlig specifikke regler for hvordan de ansatte er beskyttet og hvilke muligheder der er for at ændre forholdene omkring overenskomster mv.
salg af klinik

Konsulenthuset Porthos Group tilbyder rådgivning og sparring til din virksomhed