Sådan gennemføres en effektiv klinikoptimering

Optimering af den daglige klinikdrift (patienttid, aftalebøger, indkøb af forbrugsvarer etc.), er aktiviteter der rummer et større potentiale end mange klinikker er opmærksomme på.

Vi er hos Porthos Group veluddannede og erfarne indenfor forretningsudvikling og klinikoptimering. Gennem en årrække har vi hjulpet en lang række klinikker og privathospitaler, med at skabe en sund forretningsudvikling, optimere den operationelle drift samt købe eller sælge klinikker. Det gør at vi i dag kan tilbyde klinikkerne et gennemprøvet koncept, der sikrer udvikling, bedre udnyttelse af kapaciteten (klinikoptimering) samt en attraktiv bundlinje. Vores koncept bygger på fire grundlæggende aktiviteter:

Klinikanalyse giver overblik 

Vores klinikanalyse er en gennemprøvet og operationel proces designet til at generere overblik over potentialet i din klinik. Baseret på denne analyse vil vi sammen med dig definere dine administrative og ledelsesmæssige mål.

Analysen vil indeholde data der afdækker mulighederne for at øge overskuddet og samtidig reducere klinikkens omkostninger. Vi viser dig, hvordan du kan øge effektiviteten på klinikken. Vi giver dig det nødvendige beslutningsgrundlag for at træffe de rigtige beslutninger omkring udstyr og drift, samt hjælp til optimering af indkøb af forbrugsvarer og teknik.

Tandlæger og læger der stræber efter at identificere årsagerne til en nedgang i indtjeningen, vil med analysen ligeledes få en værdifuld indsigt i, hvad der skal til, for at reetablere en sund og rentabel vækst i klinikken.

I dag benytter et stigende antal tandlæger og læger en erfaren konsulent til at støtte og drive væksten i deres klinik. Derigennem fås en hurtig og blivende realisering af klinikkens potentiale, som skaber en fremtidssikret klinik.

Drift og administration der skaber bundlinje

Drift og administration af klinikker kan inddeles i to niveauer. Det strategisk/taktiske niveau som indbefatter håndtering og styring af klinikkens sundhedsydelser, forretningsudvikling, økonomisk planlægning og markedsføringsplan. Og det operationelle niveau som omfatter de daglige administrative opgaver såsom patientaftaler, journalstyring, køb af udstyr og forbrugsvarer, marketingaktiviteter etc.

De mange administrative opgaver, der er involveret i drift af en klinik, har basalt set kun et enkelt formål – at gøre det muligt for klinikkens tandlæger eller læger, at give de bedste behandlinger til deres patienter, med det højest mulige afkast af investering og arbejdsindsats.

Når du arbejder med en af ​​vore konsulenter, vil vi evaluere alle de administrative opgaver og processer, der udføres i din klinik. Vi vil identificere de områder, som er omkostningstunge og ineffektive på grund af forældede eller forkerte arbejdsmetoder, og identificere og afhjælpe andre problemer, der kan påvirke din patientpleje negativt.

Forretningsudvikling sikre fremtiden

Forretningsudvikling handler om at være på forkant og åben overfor de tendenser og muligheder, der er i klinikkens primære markeder og patientportefølje. Det betyder, at der skal udarbejdes en enkel og operationel plan, der koordinerer alle relevante aktiviteter. Formålet er at sikre, at klinikken får udnyttet mulighederne og dermed får en større indtjening.

Teamudvikling skaber vækst og positivt omdømme

Træning og udvikling af klinikkens personale, er et vigtigt element i at styrke klinikkens forretning. Der er ingen tvivl om, at et professionelt og dedikeret team kan skabe magi for både klinik og omdømme. Men at opnå dette, kan være en tidskrævende opgave.

Hvis blot en medarbejder i dit team ikke lever op til sit ansvar, kan det markant påvirke klinikkens drift, reducere kvaliteten af ​​patientpleje, skade dit omdømme og i sidste ende påvirke klinikkens økonomiske resultater. Denne påvirkning er specielt tydelig i mindre klinikker, men det kan løses. Uanset klinikkens størrelse, vil vi kunne gennemføre en hurtig og effektiv teamudvikling, der afdækker de problemer, der holder klinikken tilbage og implementere de nødvendige tiltag, som klinikken har behov for.

Et effektivt og velfungerende klinikteam giver fordele for dig, dit personale og dine patienter. Din klinik bliver ganske enkelt sjovere og mere produktiv, når du er i stand til at fungere som et samlet team. Kvaliteten af dine ydelser vil helt naturligt stige.

Et velfungerende klinikteam er en forudsætning for at din klinik levere den rette kvalitet og de rigtige ydelser.

Sådan kommer du i gang med klinikoptimering

Overordnet set kan du selv vælge, hvor meget du vil involvere dig i processen omkring udvikling af din klinik (klinikoptimering). Nogle af vore kunder synes det er spændende at være med hele vejen, mens andre foretrækker at have deres fokus på patienter og så lade os stå for det praktiske. Her vil vi så aktivt være til stede på i klinikken, deltage i interne og eksterne møder samt gennemføre træning og afholde workshops.

I alle tilfælde skal vi nok sørge for, at de aftalte tiltag omkring klinikoptimering og forretningsudvikling bliver solidt forankret i din klinik på alle niveauer. De typiske resultater af en struktureret klinikudvikling er:

I forbindelse med en forretningsudvikling eller klinikoptimering, kan det være en oplagt mulighed for den daglige ledelse og klinikejer, selv at blive opgraderet. Vi tilbyder at hjælpe klinikejer/daglig leder med at blive en bedre leder gennem sparring, udviklingssamtaler, kliniktilpassede kurser og personlig træning.

Dette understøtter vi med individuelle profiltests på alle eller udvalgte medarbejdere, for derigennem at give en indsigt i, hvad der skal til for at udløse medarbejdernes virkelige potentiale.

Sådan får du hjælp til FORNYELSE AF din IKAS AKKREDITERING

Porthos har hjulpet to af vore kunder med at få fornyet deres IKAS akkreditering. De har dermed dokumentation på, at de lever op til den højeste standard mht. patientsikkerhed, dokumentation og behandlinger.

Går du med tanker om at blive akkrediteret, eller blot ønsker en gennemgang af din eksisterende akkreditering, så er du velkommen til at kontakte os.